DOBÓR PERSONELU

Celem przeprowadzanych przez nas badań jest ocena i analiza potencjału kadry pracowniczej
- wyselekcjonowanie kandydata najpełniej odpowiadającego potrzebom stanowiska
oraz określenie zakresu kompetencji, doświadczenia i wiedzy oraz predyspozycji osobowościowych związanych z wykonywaniem zadań na określonych stanowiskach, w szczególności specjalistycznych, kierowniczych i administracyjnych. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy kandydat nadaje się do pracy w konkretnej firmie na konkretnym stanowisku.

 

Wykorzystanie nowoczesnych technik i metod badań pozwala min. na:

  • pogłębienie wiedzy o kandydacie lub pracowniku w krótkim czasie
  • przygotować precyzyjny profil osobowościowy
  • obiektywizację oceny
  • zdiagnozowanie mocnych stron kandydata oraz obszarów wymagających rozwoju
  • cech kandydata mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie w organizacji, a niemożliwych do wykrycia w trakcie typowych procesów rekrutacyjnych

 

Wykorzystywane przez nas Testy psychologiczne są licencjonowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W zależności od stanowisk pracowniczych oraz zgodnie z zdefiniowanymi potrzebami klientów badania mogą być złożone z kilku lub kilkudziesięciu testów psychologicznych.

Badania przeprowadzamy w dowolnym, wskazanym przez klienta miejscu.
Wyniki badań to szczegółowy opis pracownika, jego potencjału, predyspozycji osobowościowych.  Mogą  przyjąć formę profilu, a  w przypadku badań grupowych
- można otrzymać profil indywidualny oraz porównania wewnątrz grupowe pomiędzy poszczególnymi badanymi pod względem wskazanych przez zamawiającego cech.
Porównania międzygrupowe ułatwiają wybór osób o największym potencjale rozwojowym.

Celem zastosowania testów jest wyselekcjonowanie kandydata najpełniej odpowiadającego potrzebom stanowiska oraz określenie zakresu kompetencji, doświadczenia i wiedzy oraz predyspozycji osobowościowych związanych z wykonywaniem konkretnych zadań.