• BADANIA
  PSYCHOTECHNICZNE

  badania psychotechniczne

  Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych, psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń.

  WIĘCEJ »

 • OKREŚLENIE
  PREFERENCJI ZAWODOWYCH

  określenie preferencji zawodowych

  Na podstawie wyników badania otrzymasz sporządzoną  pisemnej opinię - taką opinię można wykorzystać pisząc CV, list motywacyjny lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  WIĘCEJ »

 • DOBÓR PERSONELU

  dobór personelu

  Celem przeprowadzanych przez nas badań jest ocena i analiza potencjału kadry pracowniczej - wyselekcjonowanie kandydata najpełniej odpowiadającego potrzebom stanowiska

  WIĘCEJ »