Firma

Pracownia Psychodiagnostyczna „Integro”  powstała w 2010r i jest jest prywatną placówką świadczącą usługi z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz  szeroko rozumianej psychologii pracy.

 

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych, psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń. Pracownia psychologiczna jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

 Badania wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie pomiarowo – kontrolnym, a także stosujemy testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dzięki czemu wystawiona przez nas ocena predyspozycji psychologicznych, motorycznych oraz intelektualnych jest rzetelna i trafna.